Bilder från invigningen 2017

Foto: Mikael Sjöberg